v 2 ngân hng giữ uyn gi bso với hôm qua.

thời gian:2021-09-23 22:44Tác giả: Trang web này

So snh tỷ gi Euro (EUR) giữa 11 ngân hng lớn nhất Việt Nam. Hôm nay 23/09/2021 tỷ gi EUR ở chiều mua vo c, 7 ngân hng giảm gi mua v 2 ngân hng giữ nguyn gi mua vo so với hôm qua. Trong khi đ chiều bn ra c 1 ngân hng tăng gi bn ra,vnq8.com vnq8.com v 2 ngân hng giữ nguyn gi bn so với hôm qua. * Mũi tn mu xanh (): thể hiện tỷ gi đang xem tăng cao hơn so với ngy trước đ. * Mũi tn mu đỏ (): thể hiện tỷ gi đang xem thấp hơn so với ngy trước đ. * Tỷ gi được cập nhật lc 23/09/2021 21:42 v chỉ mang tnh chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy lin hệ vớingân hngbạn giao dịch